حضور استاندار محترم آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر خدابخش در غرفه ی انجمن اوتیسم دنیای مهربان تبریز نمایشگاه بین المللی کتاب
گزارش تصویری حضور در پانزدهمین نمایشگاه کتاب تبریز

گزارش تصویری از حضور موسسه خیریه اوتیسم دنیای مهربان تبریز در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز


نکته آموزشی: برداشت کودکان اوتیسم از جهان ، با برداشت ما کاملا متفاوت است.