۱۳ به در در پارک اوتیسم

۱۳ فروردین ۱۳۹۶ در پارک اوتیسم
با دوستان فرزاد گلم شب قبلش قرار گذاشتم فرشته هامون رو ببریم برای سیزده به در
قرار شد برای ناهار پارک باشیم
فرزاد می گفت نمی رم خوابم میاد
ولی اصرار من بیشتر از مقاومت پسرم بود حاضر شدیم و راه افتادیم بقیه ی دوستان هم آمده بودند
پسر عزیز من دیگه اخماش باز شده بود و خنده به لب داشت و با دوستانش خوشحال و سرحال بودند و با زبان بی زبانی تشکر می کردند
[ادامه مطلب را بخوانید]

گزارش تصویری: دیدار جمعی از خانواده ها و خادمین اوتیسم با مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی

به مناسبت روز جهانی معلولین جمعی از خانواده ها و خادمین حوزه اوتیسم با حضور در اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی از زحمات مدیر کل بهزیستی آقای ارشد زاده و کارکنان خدوم آن اداره تجلیل به عمل آوردند.

[ادامه مطلب را بخوانید]