بازی های موثر برای کودکان اوتیسم

رندال معتقد است که بازی جزئی مهم در آموزش اطفال است . به زعم وی محرومیت از بازی به شدت تاثیر گذار بوده و موجب تاخیر در رشد اجتماعی کودکان می شود . اما به نظر می رسد که به واقع بازی پایه و اساس اولین روابط اجتماعی باشد . در طی بازی می آموزیم که با دیگران به نحو مطلوب ارتباط برقرار کنیم ، تجارب مختلف کسب کنیم و در افکار و تمایلات خود منعطف باشیم . باید توجه داشت که کودکان اوتیسم در مقایسه با دیگران از رشد اجتماعی کمتری نیز بهره می برند . محور این نگرش بر این موضوع استوار است که رشد اجتماعی کودکان ناشی از اثر متقابل سطح شناختی و طرح های ذهنی آنان با تجربه های محیطی است . لذا در این قبیل کودکان مشکلات رشد اجتماعی همواره وجود خواهد داشت . یکی از مهمترین اهداف در آموزش و پرورش کودکان اوتیسم ،سازگاری اجتماعی ،برقراری روابط مفید و موثر با دیگران و پذیرش مسئولیت های اجتماعی در مهارت هایی که بیشتر در زمینه خودیاری است ، می باشد .بازی می تواند موجب تقویت فرایند سازگاری با اجتماع و جامعه در کودکان اوتیسم گردد. این بازی ها باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر روی مسائل عاطفی یا جسمی و بر اساس نوع اختلال موجود ،برنامه ریزی و اجرا گردد.

معرفی تعدادی از بازی های موثر برای کودکان اوتیسم
* پرتاب توپ به هوا
بچه ها به صورت دایره ای می ایستند ، مربی توپ را به هوا پرتاب می کند یکی از بچه ها را صدا می زند .بچه ای که نام او برده شده باید بلافاصله به وسط دایره آمده و توپ را بگیرد و اجازه ندهد که توپ بیافتد .پس از اینکه بچه ها این مرحله را یاد گرفتند یکی از بچه ها توپ را به هوا پرتاب می کند و اسم یکی دیگر از دوستانش را صدا می زند و بازی به همین منوال ادامه پیدا می کند تا یکی یکی بچه ها حذف شوند و برنده ها مشخص می شود
image001
* قایم موشک
برای اجرای این بازی ابتدا بچه ها باید قایم شدن در جاهای مختلف را یاد بگیرند وقتی پنهان شدن را یاد گرفتند در مرحله بعد پیدا کردن وبه دنبال هم گشتن را یاد می گیرند .
image002
برای شروع این کار ابتدا مربی و کودک با هم مسابقه می دهند بعد ازاینکه کودک متوجه شد از او چه می خواهیم این کودک بایک کودک دیگر مسابقه می دهند و در آخر بصورت گروهی مسابقه طناب کشی را انجام می دهند.
*گذاشتن توپ بین دو پا و پریدن
      در این بازی بچه ها باید بتوانند توپ را بین دو پایشان کنترل کنند و همزمان شروع به پریدن کنند.
image003
* پریدن از روی کمر دیگران
بچه ها باید به صورت خمیده بایستد ویکی از بچه ها از روی آنها بپرد . برای آموزش این بازی ابتدا از بچه می خواهیم از روی موانع بلند بپرند .پس از اینکه این کار را یاد گرفتند .چند تا از بچه ها به صورت خمیده می ایستند و یکی از بچه ها از روی آنها می پرد .
image004
* به صورت دایره بایستند و توپ را برای هم شوت کنند
ابتدا بچه ها باید به صورت انفرادی بتوانند توپ را برای هم شوت کنند و سپس به صورت دایره ای بایستند و به همین صورت که ایستاده اند توپ را برای یکدیگر شوت کنند
image005
*چرخیدن دور صندلی همراه با موسیقی و نشستن به محض قطع صدا
آموزش این بازی به این صورت است که ابتدا آهنگی برای بچه ها پخش می کنیم و از آنها می خواهیم که به دور صندلی ها بچرخند و به محض قطع شدن آهنگ روی صندلی بنشینند.(لازم به ذکر است در هر دوره یکی از صندلی ها نسبت به بچه ها کم می شود) و هرکس بعد از قطع صدا ایستاده بود از بازی خارج می شود .
image006
*عمو زنجیرباف و آسیاب بچرخ
 در این بازی ها بچه ها به صورت دایره می ایستند و صدای حیوانات و حرکات تخیلی از قبیل شانه زدن ، خندیدن ،گریه کردن را تقلید می کنند.
image007
*جمع کردن توپ با آهنگ و متوقف کردن هنگام قطع صدا
در این بازی از بچه ها خواسته می شود با پخش آهنگ شروع به جمع کردن توپهای روی زمین کنند و بلافاصله بعد از قطع شدن آهنگ، دیگر هیچ توپی را برندارند و بعد از اتمام کار شروع به شمردن توپها می­کنند فردی به عنوان برنده معرفی می شود که تعداد توپهای بیشتری را جمع کرده باشد.
image008
برگرفته شده از: IranAutism.com