نکته آموزشی: برداشت کودکان اوتیسم از جهان ، با برداشت ما کاملا متفاوت است.